Čo je Me@sy?

Me@sy je skratka z "Messages easy", lebo ide o skutočné zjednodušenie prístupu k elektronickej komunikácii so štátom, úradmi, podnikateľmi, ale aj fyzickými osobami a to bez použitia občianskeho preukazu.Me@sy je synchronizované s jednou alebo viacerými schránkami správ na slovensko.sk.


Už vám žiadna správa neunikne!


Prečo Me@sy?

Legislatíva

Od 1.7.2017 budú mať aktivované elektronické schránky všetky právnické osoby, kde im bude doručovaná úradná korešpondencia.

Bez občianskeho preukazu

Zabezpečenie prístupu vám aj vašim zamestnancom k firemnej elektronickej schránke bez občianskeho preukazu.

Jedno miesto

Príjem, odosielanie, registratúra a riadenie firemnej korešpondencie na jednom mieste zo slovenských aj českých elektronických schránok, listinnej pošty, ale aj firemných e-mailov.

Úspora času a nákladov

Vďaka možnosti automatického priraďovania správ na zamestnancov alebo skupiny, rýchleho vyhľadávania správ a mnohých ďalších funkcionalít zaručene klesne administratíva vo vašej firme.

Naše skúsenosti

Tvorili sme väčšinu elektronických formulárov a máme reálne niekoľko rokov odskúšaný produkt na českých dátových schránkach.

Schránka správ

Schránka správ, ktorá je synchronizovaná s portálom slovensko.sk.


Pre koho je Me@sy?

Právnické osoby - stredné a veľké firmy / podnikatelia

Orgány verejnej moci (obce, mestá, notári, exekútori a iné úrady)


Naše produkty

Integračný modul, napojenie na elektronické schránky SK, el. podpis/pečať a mnohé ďalšie. Čítaj ďalej...

Integračný modul pre SAP, napojenie na elektronické schránky SK, el. podpis/pečať, uživateľské rozhranie a mnohé ďalšie. Čítaj ďalej...

Napojenie na elektronické schránky SK a CZ, intuitívne užívateľské rozhranie, prehľadná komplexná evidencia pošty vo firme, el. podpis/pečať a mnohé ďalšie. Čítaj ďalej...


Čo k tomu potrebujete?

  1. Podpis splnomocnenia. Čítaj ďalej...

Splnomocňujete nás iba na sprostredkovanie pripojenia k vašej schránke na slovensko.sk. K vašim správam prístup nemáme!

  2. Server s Windows / ak nemáte, zabezpečíme. Čítaj ďalej...

Naše riešenie je postavené na platforme hostovanej na operačnom systéme Windows. Celé riešenie je možné nasadiť na jeden server. Technologické prerekvizity sú:

 • MS SQL 2012 Express/ MySQL
 • IIS 8.5
 • .Net framework 4.5.1
 • Powershell 4.0
 • Java 8
 • Runtime pre PHP (Apache HTTP server a pod.)

Ostatné vyriešime za vás

Me@sy Connect

 • Me@sy Connect slúži ako základný integračný SOAP modul na elektroncikú komunikáciu prostredníctvom slovensko.sk. Tento produkt je už súčasťou Me@sy Premium a Me@sy SAP konektora.
 • Sada SOAP interfacov je rozdelených podľa zamerania na biznis funkčnosti ÚPVS (slovensko.sk). Výhodou tohto konektora je, že zjednocuje rôznorodé rozhrania ÚPVS a sprostredkováva ich koncovému konzumentovi v sémanticky jednotnej a rovnako chovajúcej sa forme.
 • Volanie služieb je možné jednoznačne autentifikovať na strane ÚPVS a autorizovať podľa pravidiel ÚPVS. Jednotlivé služby konektora je možné nakonfigurovať podľa vašich požiadaviek.

Me@sy SAP Konektor

Me@sy SAP konektor je produkt pre tých, ktorí potrebujú rýchlo a spoľahlivo komunikovať s úradmi elektronicky prostredníctvom elektronických schránok slovensko.sk, bez občianského preukazu priamo zo systému SAP.

Okrem integračného modulu pre napojenie SAPu na slovensko.sk ponúka Me@sy SAP konektor prehľadné užívateľské rozhranie pre správu elektronických schránok, notifikácií, automatické priraďovanie prichádzajúcej pošty zodpovednému pracovníkovi, podpisovanie elektronickým podpisom alebo pečaťou a ich overovanie a mnohé ďalšie.

Výhodami tohto produktu sú:

 • Pohodlnosť, prehľadnosť – zobrazenie správ v prostredí SAP je pohodlné, najmä vďaka využitiu SAP Business Workplace. Nie je potrebné sa duplicitne prihlasovať do iného systému. Správy v rámci jednej komunikácie sú radené prehľadne, spolu. Každý zamestnanec má zobrazenú len množinu správ, ktorú v danej chvíli potrebuje.
 • Bezpečnosť – dokumenty vo forme podania putujú zo systému SAP priamo do elektronickej schránky pomocou šifrovanej komunikácie, čím sa minimalizuje možnosť zneužitia citlivých údajov.
 • Kontrola – zabezpečte viacúrovňové schvaľovanie spracovanej agendy napojením na existujúci SAP workflow vo vašom systéme.

Me@sy Premium

Čo je Me@sy Premium:

Ide o unikátny produkt, ktorý okrem samotného pripojenia na elektronické schránky slovensko.sk a české dátové schránky ponúka prehľadné a intuitívne užívateľské rozhranie pre komplexnú správu elektronickej aj listinnej pošty vo vašej firme. Je možné napojiť a spravovať viaceré elektronické schránky, firemné e-mailové účty, evidovať listinnú poštu, nastavovať termíny vyriešenia prijatej pošty, notifikácie, pravidlá priradenia konkrétnemu zamestnancovi alebo skupine, podpisovanie elektronickým podpisom alebo pečaťou, šifrovanú e-mailovú komunikáciu a mnohé ďalšie.

Schránka správ, ktorá je synchronizovaná s portálom slovensko.sk

Pre koho je Me@sy Premium:

 • Právnické osoby - podnikatelia
 • Orgány verejnej moci (obce, mestá, notári, exekútoria iné úrady)

Porovnanie Me@sy Premium so slovensko.sk

Náhľad uživateľského rozhrania Me@sy Premium

Kontakt

FormServices, s.r.o.
Bratislava Business Center V (BBC V)
Plynárenská 7/C (blok C)
821 09 Bratislava
Tel: +421(0) 220 570 202
e-mail: info@Measy.sk
web: www.measy.sk

Získaj ponuku na mieru